Percelen grond
gelegen in de zogenaamde BOBM-polder en Holendrechterpolder
te Naarden en Ouder-Amstel

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 6 februari 2023 tot 6 maart 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen in de zogenaamde BOBM-polder en Holendrechterpolder, , Naarden en Ouder-Amstel
Bestemming:
BOBM-polder: ‘Agrarischgebied met natuurwaarden in een open landschap’ en Holendrechterpolder: 'Groen'
Perceelgrootte:
ca. 301.717 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond gelegen in de zogenaamde BOBM-polder en Holendrechterpolder. Ruiling provincie Noord-Holland A1-A6 SAA (cluster 7)

Update 24-04-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de provincie Noord-Holland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt/ruilt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen/ruilen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 6 maart 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018552 (Verkoop/ruiling), Ruiling percelen grond Provincie Noord-Holland A1-A6 SAA (cluster 7)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor de percelen grond gelegen in de zogenaamde BOBM-polder in de gemeente Naarden en Holendrechterpolder in de gemeente Ouder-Amstel.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Naarden sectie A nummers 310, 714, 1012, 1097, 1107, 1220, 1221, 1431, 1539, 1864, 1915, 2201, 2331, 2333, 2438, 2479 en 2499 en gemeente Ouder-Amstel sectie I nummers 162, 163 en 165
  • Perceeloppervlak: totaal 301.717 m2
  • Vigerende bestemming: BOBM-polder: ‘Agrarischgebied met natuurwaarden in een open landschap’ en Holendrechterpolder: ‘Groen’
  • Toekomstige planologische bestemming: Natuur
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met de provincie Noord-Holland. Middels deze ruiling kan de Staat voldoen aan haar verplichting om natuurcompensatie te realiseren. Deze verplichting volgt uit de Tracébesluiten wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod