Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Wieringermeer
Gelegen aan de Molenweg
te Wieringerwaard

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 6 februari 2023 tot 6 maart 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Molenweg, 1766 HN Wieringerwaard
Bestemming:
Uitgifte jachtrechten
Perceelgrootte:
ca. 5857.09.27 ha

Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Wieringermeer

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht te verhuren op diverse percelen kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, o.a.
- Wieringermeer A 30 etc.
- Wieringermeer B 25 etc.
- Wieringermeer C 206 etc.
- Wieringermeer D 38 etc.
- Wieringermeer E 12 etc.
- Wieringermeer F 24 etc.
- Wieringermeer G 225 etc.
- Wieringermeer H 269 etc.
- Wieringermeer I 185 etc.
- Wieringermeer K 38 etc.
- Wieringermeer L 17 etc.
- Wieringermeer M 8 etc.

Totale oppervlakte ca. 5857.09.27 hectare.

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 6 maart 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermeldling van "Interesse inzake projectnummer 702093, verhuur jachtrecht binnen beheergebied Wieringermeer".

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringermeer gelegen in de provincie Noord-Holland gelden de volgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met duidelijke geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen de beheergebieden van WBE Wieringermeer.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereendheid Wieringermeer omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid Wieringermeer.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod