Perceel grond
Nabij Parallelweg en Rijksweg A2
te Hedel

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. Vanaf 30 januari 2023 tot 27 februari 2023, 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Parallelweg en Rijksweg A2, 5321 JA Hedel
Huidig gebruik:
Infrastructuur
Bestemming:
Infrastructuur
Perceelgrootte:
ca. 1.670 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond gemeente Hedel, sectie L, nummer 1536

Update 27-02-2023: Reactietermijn is verstreken. Het perceel zal te koop worden aangeboden aan de gemeente Maasdriel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27 februari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 32802 (Verkoop), Hedel L 1536".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor perceel grond kadastraal bekend gemeente Hedel, sectie L, nummer 1536.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond
  • Kadastrale aanduiding: Hedel L 1536
  • Perceeloppervlak: 1670 m2
  • Vigerende bestemming: infrastructuur
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Maasdriel ten behoeve van de realisatie van openbare (gemeentelijke) infrastructuur. De onroerende zaak leent zich uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur/uitoefening van de publieke taak van deze overheid.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod