Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Tilburg

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op donderdag 14 maart 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingenlijst ingebruikgevingen

Update 14 maart 2023: Reactie termijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere geïnteresseerden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op starten. Achter iedere melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 14 maart 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor één van deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij en wordt volstaan met deze publicatie:

• Het perceel kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H, nummer 569 gedeeltelijk, groot ongeveer 0.08.08 ha ten behoeve van een uitbreiding van een recht van opstal voor het uitbreiden van een onderstation en relaishuis, kadastraal, zaaknummer 1476298, argument 1.A: oppervlakte < 1 ha.
• Oppervlakte water kadastraal bekend gemeente Stad-Delden, sectie B, nummer 1009 gedeeltelijk en gemeente Hengelo, sectie E, nummer 2227 gedeeltelijk, voor het houden van een roei-evenement op zondag 12 februari 2023, zaaknummer 5038857, argument 1.A: kortdurend gebruik.
• Oppervlakte grond gelegen aan de N61, ter hoogte van de Sluiskilbrug (hmp. 24 en 24.1) te Terneuzen, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 1332 gedeeltelijk, groot circa 0.00.28 ha voor het aanleggen, behouden en onderhouden van een keerwand in het talud, zaaknummer 5233996, argument 1.A: oppervlakte < 1 ha.
• Een gedeelte van de parkeerplaats P 109 langs de Hessenweg en de N309, gelegen naast legerplaats Oldebroek, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 3724 gedeeltelijk, groot circa 00.12.00 ha voor het opzetten van een rustpunt/pitstop voor een evenement op 17 juni 2023, zaaknummer 5324755, argument 1A: kortdurend gebruik.
• Oppervlakte grond nabij de Werthaboulevard te Weert, tussen km 57,15 en km 57,45, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie N, nummer 2299 gedeeltelijk, groot ongeveer 0.5878 m², voor het houden van een evenement op 1 juli 2023, zaaknummer 4479902, argument A1: kortdurend gebruik en oppervlakte < 1 ha.
• Oppervlakte waterbodem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nummer 4648, gedeeltelijk, groot 0.07.82 ha, ten behoeve van de
(her-)uitgifte van een erfpachtrecht voor het hebben en behouden van een los- en laadplaats, zaaknummer 1476725, argumenten A1: oppervlakte < 1 ha en tegenprestatie < € 1500 per jaar.
• Oppervlakte grond aan de Oostelijke Spuikanaaldijk aan de Grensweg nabij km 19 te Rilland-Bath, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie N, nummer 273 gedeeltelijk, groot 0.20.00 ha, voor het houden van een evenement op 14 en 15 april 2023, zaaknummer 4897850, argument A1: kortdurend gebruik.
• Oppervlakte grond voor het realiseren van een natuurspeeltuin, gelegen nabij de Cuijkseweg aan de rechterzijde van de rivier de Maas, ter hoogte van km 163,800, kadastraal bekend gemeente Mook en Middelaar, sectie C, nummer 1936 gedeeltelijk, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026, zaaknummer 5115499, argumenten 1A en 1E: een tegenprestatie < € 1500 per jaar en een aangrenzende gebruiker.
• Oppervlakte grond van het militair oefenterrein Havelte West ten behoeve van een evenement op 25 februari en 18 november 2023, zaaknummer 5628014, argument A1: kortdurend gebruik.
• Oppervlakte grond gelegen aan de rijksweg A12 ter hoogte van km 108,1 (rechts) in de gemeente Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie E, nummer 1578, gedeeltelijk, groot circa 0.00.30 ha, ten behoeve van het aanleggen, behouden en onderhouden van een bestaande bijenstal inclusief kassen, zaaknummer 5378240, argumenten A1 tegenprestatie < € 1500 per jaar en oppervlakte < 1 ha.
• Oppervlakte grond van het militair oefenterrein de Oirschotse Heide ten behoeve van diverse evenementen die plaatsvinden op 25 en 26 februari,
7 en 8 oktober, 18 en 19 november en 16 en 17 december 2023, zaaknummer 4817503, argument A1: kortdurend gebruik.
• Een ruimte in de RSV Kazerne te Oirschot ten behoeve van een vergadering/reünie op 11 maart 2023, zaaknummer 5631218, argument A1: kortdurend gebruik en tegenprestatie < € 1500 per jaar.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor een locatie kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 14 maart 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (225 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod