Oppervlakte grond wat mag worden gebruikt als een tijdelijke werkweg.
te Tholen

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 28 februari 2023, 12:00 uur.

Foto van het perceel 0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Berm
Bestemming:
Bos
Perceelgrootte:
ca. 335 m²

Oppervlakte grond wat mag worden gebruikt als een tijdelijke werkweg.

Update 28 februari 2023: Reactie termijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst sluiten voor een oppervlakte grond gelegen nabij Oesterdam te gemeente Tholen, kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie K, nummer 354 gedeeltelijk met de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen konden voor dinsdag 28 februari. 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van het kadastraal perceel:
Gemeente Tholen, sectie K, nummer 354 gedeeltelijk.
Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als een tijdelijke werkweg.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de aangrenzende gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (34 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevr. Macit
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod