Perceel grond voor het in eigendom hebben van een kantoorgebouw met parkeergarage, parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden.
Burgemeester Stramanweg 100D
te Amsterdam

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op donderdag 23 februari 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Burgemeester Stramanweg 100D, 1101 EM Amsterdam
Huidig gebruik:
Bedrijfsmatig
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 01.74.50 ha

Perceel grond voor kantoorgebouw met garage en parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden.

Update 23 februari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurafhankelijk recht van opstal vestigen voor het in eigendom hebben van een kantoorgebouw, parkeergarage, parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden op een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Weeskarspel, sectie M, nummers 158 en 160, plaatselijk bekend als de Burgemeester Stramanweg 100D te Amsterdam met de duur van veertig jaar.

Andere partijen konden voor donderdag 23 februari 2023, 12:00 uur bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de uitgifte van een huurafhankelijk recht van opstal voor deze locaties.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van de kadastrale percelen:
Gemeente Weeskarspel, sectie M, nummers 158 en 160 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het in eigendom hebben van een kantoorgebouw, parkeergarage, parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurafhankelijk recht van opstal met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing Algemene voorwaarden huurovereenkomst ongebouwde onroerende zaak met huurafhankelijk recht van opstal Rijksvastgoedbedrijf 2022. Het gaat hierbij om een recht met een looptijd van veertig jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de Nationale Politie. Om andere partijen de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal, publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: A. Kortekaas
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod