Percelen tuingrond
gelegen aan de Meester Bierensweg 16, 18 en 20
te Prinsenbeek

Verkocht

Vanaf 23 januari 2023 tot 17 februari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Meester Bierensweg 16, 18 en 20, Prinsenbeek
Huidig gebruik:
Tuin
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 301 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen tuingrond Prinsenbeek F 3937, 3938 en 3939, bij Meester Bierensweg 16, 18 en 20

UPDATE 17 februari 2023: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaren.

**Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 februari 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24678 (Verkoop), Prinsenbeek F 3937 74 m2, F 3938 51 m2, F 3939 176 m2, bij Meester Bierensweg 16, 18 en 20 te Prinsenbeek".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen Prinsenbeek F 3937 74 m2, F 3938 51 m2, F 3939 176 m2, bij Meester Bierensweg 16, 18 en 20 te Prinsenbeek.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen weiland
  • Kadastrale aanduiding: Prinsenbeek F 3937, F 3938, F 3939, bij Meester Bierensweg 16, 18 en 20 te Prinsenbeek
  • Perceeloppervlak: 74 m2, 51 m2 en 176 m2
  • Vigerende bestemming: wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: wonen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: de percelen zijn destijds met meer aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Deze percelen resteerden na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: geen directe ontsluiting.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomsten aan te gaan met de aangrenzende eigenaren van de oppervlakten omdat deze in onze ogen de enige belanghebbenden en gegadigden zijn voor deze oppervlakten gelegen tussen hun kavel/eigendom en de sloot langs de openbare groenstrook.
Het percelen worden al jarenlang als één kavel en als tuin gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G.Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod