Perceel grond met daarop infra
De Venen
te Maarn

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 23 januari 2023 tot 20 februari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
De Venen, 3951 LN Maarn
Huidig gebruik:
Infrastructuur
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 710 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond te Maarn met daarop een weggedeelte van De Venen

Update 20 februari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 februari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31236 (Verkoop), perceel grond te Maarn met daarop infra".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarn, sectie A, nummer 5793.

- Omschrijving type vastgoed: perceel grond met infra
- Adres: De Venen te Maarn
- Kadastrale aanduiding: Maarn A 5793
- Perceeloppervlak: 710 m2
- Vigerende bestemming: Agrarisch met waarden
- Functie: Het perceel is ingericht voor de infrastructuur. Op het perceel bevindt zich gedeeltelijk De Venen (een openbare weg) te Maarn.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met gemeente Utrechtse Heuvelrug, omdat op grond van artikel 14 van de Wet Herverdeling Wegenbeheer de Staat (als oude beheerder) en de gemeente Utrechtse Heuvelrug (als nieuwe beheerder) hiertoe verplicht zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod