Diverse percelen grond gelegen langs en nabij de rivier de Maas
te Limburg en Noord-Brabant

Verwacht

Binnenkort te verpachten: Diverse percelen grond gelegen langs en nabij de rivier de Maas

0

Objectinformatie

Bestemming:
Agrarisch en agrarisch met waarden waarbij agrarisch gebruik is toegestaan.

Diverse percelen grond gelegen langs en nabij de rivier de Maas

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht medio februari 2023 bij openbare inschrijving in geliberaliseerde pacht aan te kunnen bieden:

Diverse percelen grond en oeverstroken gelegen langs en nabij de rivier de Maas. De hierbij betrokken totale oppervlakte bedraagt ongeveer 125 ha.
De uit te geven percelen zijn verdeeld in 14 kavels, die verdeeld liggen over de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Het betreft percelen met de bestemming agrarisch en agrarisch met waarden waarbij agrarisch gebruik is toegestaan.
De voorgenomen pachtperiode varieert per kavel.

Meer informatie over de percelen, de voorwaarden en de openbare inschrijving kunt u te zijner tijd vinden in het Biedboek.

Het Biedboek is zodra deze beschikbaar komt via deze website te downloaden.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, sectie agrarische gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OIMaas2023@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod