Wijziging van de oppervlakte in de huurovereenkomst i.v.m. het plaatsen van een container als kantoorunit.
te Utrecht

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op donderdag 9 februari 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Speelveld en speelvoorzieningen voor hondenopvang met beperkte parkeervoorzieningen, het plaatsen van een varianthal en een passend hekwerk.
Bestemming:
Snippergroen
Perceelgrootte:
ca. 40,5 m²

Wijziging van de oppervlakte in de huurovereenkomst i.v.m. het plaatsen van een container als kantoorunit te Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om de oppervlakte in de bestaande huurovereenkomst te wijzigen voor een oppervlakte grond wat mag worden gebruikt als speelveld en speelvoorzieningen voor hondenopvang met beperkte parkeervoorzieningen, het plaatsen van een varianthal en een passend hekwerk te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie T, nummer 1275 gedeeltelijk met de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen kunnen voor donderdag 9 februari 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van het kadastraal perceel:
Gemeente Utrecht, sectie T, nummer 1275 gedeeltelijk.

De uitbreiding van het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als speelveld en speelvoorzieningen voor hondenopvang met beperkte parkeervoorzieningen, het plaatsen van een varianthal en een passend hekwerk.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de huidige gebruiker van de locatie, omdat de locatie zelfstandig niet doelmatig kan worden gebruikt. Om andere partijen de gelegenheid te geven deze locatie ook te huren, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die hierin interesse hebben uit hun interesse voor het huren van deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op * donderdag 12 februari 2023*. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan postbus.rvb.biedboekvmr@rijksoverheid.nl, onder vermelding van zaaknummer 1483640, uitbreiding van de gehuurde oppervlakte. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na twee weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van vier weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de uitbreiding van het gebruik van het perceel, van 45 m², kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie T, nummer 1275 gedeeltelijk.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevr. L. Dawson
E-mailadres: Postbus.rvb.biedboekvmr@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod