Blote eigendom perceel grond
Graaf Florislaan 32
te Creil

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 11 januari 2023 tot 8 februari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Graaf Florislaan 32, 8312 AX Creil
Huidig gebruik:
Winkel
Perceelgrootte:
ca. 564 m²

Voornemen tot overeenkomst: Blote eigendom perceel grond; Graaf Florislaan 32 Creil

Update 9 februari 2023: Reactietermijn is verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de heren J.J en A. van Hulzen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 februari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 33276, zaaknummer 5409019 (Verkoop), blote eigendom perceel grond Graaf Florislaan 32 Creil.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de verkoop van de blote eigendom van een perceel grond, Graaf Florislaan 32 te Creil

 • Omschrijving type vastgoed:
  Perceel grond (belast met het recht van erfpachtrecht) t.b.v. winkelpand

 • Adres:
  Graaf Florislaan 32, 8312 AX Creil

 • Kadastrale aanduiding:
  Gemeente Noordoostpolder, sectie FW, nummer 31, groot 564 m2

 • Vigerende bestemming: Centrum

 • Toekomstige planologische bestemming: Centrum

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de heren J.J en A. van Hulzen omdat contractueel (voorwaarden erfpachtcontract) de onroerende zaak alleen aan de erfpachter kan worden verkocht. Derhalve zijn zij de enige gerede kandidaten voor overname van het eigendomsrecht (blote eigendom).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: John de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod