Bedrijfsgebouw
Anthony Fokkerweg 14C
te Uithoorn

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Anthony Fokkerweg 14C, 1422 AG Uithoorn
Huidig gebruik:
Verhuurd, in gebruik als bedrijfs- en kantoorruimte
Bestemming:
'Bedrijf' met functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’
Oppervlakte (BVO):
ca. 272 m²
Perceelgrootte:
ca. 289 m²
Bouwjaar:
ca. 1999

Bedrijfsgebouw in verhuurde staat te Uithoorn

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt middels een openbare inschrijving via EKZ Makelaars een bedrijfsgebouw, in verhuurde staat, gelegen aan de Anthony Fokkerweg 14C te Uithoorn aan.

Omschrijving
Het object betreft het bedrijfsgebouw met bouwjaar 1999 aan de Anthony Fokkerweg 14c te Uithoorn kadastraal bekend, gemeente Uithoorn sectie B nummer 9575, groot ca. 289 m2. Het object wordt in verhuurde staat verkocht. Het object heeft een oppervlakte van 213 m2 bedrijfsruimte en 59 m2 kantoorruimte.

Ligging
Het object is gunstig gelegen op het industrieterrein Uithoorn en maakt onderdeel uit van een complex van vier aaneengeschakelde units. Het terrein is goed bereikbaar en ligt op enkele minuten rijden van de provinciale weg N201. De autosnelwegen A2, A4 en A9 zijn goed en gemakkelijk bereikbaar.

Mogelijkheden en bestemming
Het object maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020 en kent de enkelbestemming ‘Bedrijf’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’. Het kent de functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’ en een bouwvlak met maatvoeringen ‘maximum bebouwingspercentage: 50% en maximum bouwhoogte: 15 m’. De huidige bebouwing kent een aanmerkelijk lagere bouwhoogte dan maximaal toegestaan. Gezien de constructieve verwevenheid met de aangrenzende panden en de aard van het object lijkt een eventuele verhoging van het bouwvolume enkel mogelijk indien dit gezamenlijk met de aangrenzende panden gebeurt. Verder kent het huidige gebruik een lagere milieubelasting dan binnen milieucategorie 4.2 past.

Verkoopprocedure
Het object wordt verkocht via een openbare inschrijving met voorwaardelijke- en onvoorwaardelijke biedingen. Geïnteresseerden kunnen een bieding uitbrengen tot uiterlijk 6 februari 2023, 12.00 uur. Biedingen kunnen worden ingediend via de website van de makelaar. De biedingen worden ontvangen in een gesloten systeem en worden pas na het verstrijken van de genoemde termijn geopend.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EKZ Makelaars. Tevens wordt, voor alle relevante informatie, verwezen naar de website van de makelaar en de pagina op Funda. Bezichtigingen worden met de makelaar ingepland vanaf maandag 23 januari 2023.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

EKZ Makelaars
Contactpersoon: Chris van Zantwijk
Telefoon: 0297 567 863
E-mailadres: uithoorn@ekz.nl
Website: EKZ Makelaars

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod