Percelen grond
gelegen langs de A16 bij Weimersedreef 2 en aan de Beeksestraat
te Prinsenbeek

Verkocht

Vanaf 21 december 2022 tot 19 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen langs de A16 bij Weimersedreef 2 en aan de Beeksestraat, Prinsenbeek
Huidig gebruik:
Paardenweide
Bestemming:
Verkeer en Natuur
Perceelgrootte:
ca. 181 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond Prinsenbeek H 3665 en H 2898 ged.

Algemene informatie
UPDATE 19 januari 2023: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25146 (Verkoop), Prinsenbeek H 3665 129 m2 en H 2898 gedeeltelijk 52 m2 bij Weimersedreef 2 en aan de Beeksestraat te Prinsenbeek".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen Prinsenbeek H 3665 129 m2 en H 2898 gedeeltelijk 52 m2 bij Weimersedreef 2 en aan de Beeksestraat te Prinsenbeek.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen weiland
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Prinsenbeek H 3665 en H 2898 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: 129 m2 en 52 m2
  • Vigerende bestemming: verkeer en natuur
  • Toekomstige planologische bestemming: verkeer en natuur
  • Functie, voormalig rijksgebruik: de percelen zijn destijds met meer aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Deze percelen resteerde na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: H 2898 gedeeltelijk geen directe ontsluiting. Prinsenbeek H 3665 via Beeksestraat.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar van de oppervlakten omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze oppervlakten gelegen tussen zijn kavel/eigendom en de Beeksestraat langs de A16 en tussen zijn woning Weimersdreef 2 en het natuurterrein.
Het totaal wordt al jarenlang als één kavel en als paardenweide gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod