Percelen weg en parkeerplaats
gelegen aan Dishoek
te Koudekerke

Verkocht

Vanaf 21 december 2022 tot 19 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan Dishoek, Koudekerke
Huidig gebruik:
Openbare weg en parkeerplaats
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 2.815 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen weg en parkeerplaats Dishoek

Algemene informatie
UPDATE 19 januari 2023: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Waterschap Scheldestromen.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 januari 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25531 (Verkoop), Percelen weg en parkeerplaats Valkenisse".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen weg en parkeerplaats, gelegen aan Dishoek te Koudekerke.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen weg en parkeerplaats
  • Adres: Dishoek ong.
  • Kadastrale aanduiding: Valkenisse, M 158 en 999
  • Perceeloppervlak: 2.815 m2
  • Vigerende bestemming: Verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Openbare weg en parkeerplaats

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Waterschap de Scheldestromen omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur, het perceel grenst aan de openbare weg in eigendom van het Waterschap de Scheldestromen en het onderhoud van dit weggedeelte al door dit Waterschap wordt uitgevoerd.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. L. Romein
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod