Percelen grond/water en percelen berm/weg
Van Starkenborghkanaal en de Rijksstraatweg
te Zuidhorn

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 december 2022 tot 17 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Van Starkenborghkanaal en de Rijksstraatweg, 9801 AM Zuidhorn
Bestemming:
Verkeersweg/waterweg
Perceelgrootte:
ca. 3.315 m²

Voornemen tot overeenkomst: Water t.b.v. de verbreding van het Starkenborghkanaal en een aantal wegpercelen nabij de Rijksstraatweg

Update 18 januari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier en het Waterschap Noorderzijlvest.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31356, zaaknummer 50745691 (Verkoop), Project verbreding Van Starkenborghkanaal / vervanging Tafelbrug.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de kadastrale afwikkeling van percelen infrastructuur grond/water, gelegen langs de Rijksstraatweg te Zuidhorn en het Van Starkenborghkanaal, als gevolg van de verbreding van het Van Starkenborghkanaal en vernieuwing/vervanging Tafelbrug en de overdracht van WHW percelen ten behoeve van infrastructuur.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur (beheer, onderhoud Van Starkenborgh kanaal en Rijkstraatweg)
  • Adres: Rijksstraatweg en Van Starkenborghkanaal (9801 AM Zuidhorn) nabij de Tafelbrug
  • Kadastrale aanduiding: Gemeente Zuidhorn: sectie A, nummer 4150, groot 270 m2, Sectie A, nummer 4151, groot 392 m2, Sectie A, nummer 4154, groot 7 m2, Sectie A, nummer 4155, groot 2.555 m2, Sectie A, nummer 4145, groot 67 m2, Sectie A, nummer 4143, groot 24 m2.
  • Vigerende bestemming: verkeer/infra
  • Toekomstige planologische bestemming: verkeer/infra

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier en het Waterschap Noorderzijlvest, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur, vernieuwing/vervanging Tafelburg en verbreding van het Van Starkenborghkanaal. De aanleg, het beheer en het onderhoud van infrastructuur is een overheidstaak. Gelet op het voorgaande zijn de Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier en het Waterschap Noorderzijlvest de enige gerede kandidaten voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer J. de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod