Percelen grond t.b.v. de afronding van het project A28 minirotonde
nabij Beilervaart - Domoweg
te Beilen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 december 2022 tot 10 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Beilervaart - Domoweg, 9411 Beilen
Huidig gebruik:
Minirotonde
Bestemming:
Minirotonde
Perceelgrootte:
ca. 1.809 m²

Voornemen tot overeenkomst: Gronden t.b.v. de afronding van de A28 minirotonde Beilen

Update 10-01-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Gemeente Midden-Drenthe.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 32702, zaaknummer 5349381 (Verkoop), Project A28 minirotonde".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de kadastrale afwikkeling van de diverse percelen infrastructuur grond gelegen langs de A28 te Beilen.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur, regeling beheer en onderhoud van de oostelijke- en westelijke rontonde.
  • Adres: Oostelijke- en westelijke rotonde aansluiting 30 van de Rijksweg A28 te Beilen, Beilervaart-Domoweg.
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Beilen, sectie V, nummers 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 en sectie R, nummers 5292, 5293, 5294, 5295 en 5296.
  • Perceeloppervlak: groot 296 m², 122 m², 214 m², 150 m², 70 m², 286 m², 167 m², 94 m², 35 m², 100 m² en 275 m².
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): n.v.t.
  • Vigerende bestemming: weggedeelten en bermen.
  • Toekomstige planologische bestemming: minirotonde.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten en bermen .
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de Gemeente Midden-Drenthe omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de Gemeente Midden-Drenthe de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Monique Zijlstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod