Westschans woningbouwontwikkeling, gelegen aan
de Blauwe Hoefsweg
te Klundert

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 9 december 2022 tot 9 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
de Blauwe Hoefsweg, Klundert
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Wonen en Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 74.126 m²

Voornemen tot overeenkomst: Westschans te Klundert woningbouwontwikkeling

Update 09-01-2023: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. De grond wordt verkocht aan de gemeente Moerdijk.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26634 (Verkoop), Westschans te Klundert woningbouwontwikkeling".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de volgende oppervlakten landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie A, nummers 267, 268 ged., 272 ged., 1369 ged. en 1823 ged., totaal groot 74.126 m2, gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert.

 • Omschrijving type vastgoed: oppervlakten landbouwgrond
 • Kadastrale aanduiding: Klundert, sectie A, nummers 267, 268 ged., 272 ged., 1369 ged. en 1823 ged.
 • Perceeloppervlak: 74.126 m2
 • Vigerende bestemming: Agrarisch
 • Toekomstige planologische bestemming: Wonen en Verkeer en bijbehorende voorzieningen (woningbouwontwikkeling)
 • Ontsluiting van het vastgoed: via de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Moerdijk omdat het Rijksvastgoedbedrijf wil meewerken aan de totstandkoming van deze woningbouwlocatie. Op grond van het voorkeursrecht (Wet Voorkeursrecht Gemeenten WVG) is het Rijksvastgoedbedrijf verplicht om de onroerende zaak aan te bieden aan de gemeente.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod