Percelen grond met infra
Oud Wulfseweg, Fortweg en Schalkwijkseweg
te Houten

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 6 december 2022 tot 4 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Oud Wulfseweg, Fortweg en Schalkwijkseweg, , Houten
Huidig gebruik:
Infrastructuur
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 3.855 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond te Houten met daarop weggedeelten van Oud Wulfseweg, Fortweg en een gedeelte van het fietspad nabij de Schalkwijkseweg

Update 04 januari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Houten.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00004227 (Verkoop), percelen grond te Houten met daarop infra".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen kadastraal bekend als gemeente Houten, sectie D, nummer 613 en gemeente Houten, sectie K, nummer 6 beide gelegen te Houten.

 • Omschrijving type vastgoed: perceel grond met diverse verkeersinfra
 • Adres: Oud Wulfseweg en Fortweg te Houten
 • Kadastrale aanduiding: Houten D 613
 • Perceeloppervlak: 3.500 m²
 • Vigerende bestemming: Verkeer
 • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer
 • Functie: Het perceel is ingericht voor de infrastructuur. Op het perceel bevindt zich gedeeltelijk de Oud Wulfseweg en Fortweg (openbare wegen) te Houten, een oprit naar het spoor (halverwege afgesloten met een hekwerk), alsmede een gedeelte spoorweg.
 • Omschrijving type vastgoed: perceel grond met een gedeelte van het fietspad
 • Adres: Nabij de Schalkwijkseweg te Houten
 • Kadastrale aanduiding: Houten K 6
 • Perceeloppervlak: 355 m²
 • Vigerende bestemming: Verkeer
 • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer
 • Functie: Het perceel is ingericht voor de infrastructuur. Op het perceel bevindt zich gedeeltelijk een fietspad en berm.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met gemeente Houten, omdat op grond van artikel 14 van de Wet Herverdeling Wegenbeheer de Staat (als oude beheerder) en de gemeente Houten (als nieuwe beheerder) hiertoe verplicht zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod