Bloot eigendom percelen erf en een verpacht perceel cultuurgrond
Oudebosweg 26
te Dronten

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 5 december 2022 tot 30 december 2022, 12:00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Oudebosweg 26, 8251 RE Dronten
Bestemming:
Agrarisch en Waarde-Archeologie 3
Perceelgrootte:
ca. 1.20.58 ha

Bloot eigendom percelen erf en een perceel cultuurgrond (in verpachte staat) aan de Oudebosweg 26 te Dronten

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 30 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 30540 (Verkoop), Dronten C 1268, 685 en 225".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het bloot eigendom van percelen erf en een verpacht perceel cultuurgrond, gelegen aan de Oudebosweg 26 te Dronten, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie C, nummers 1268, 685 en 225.

  • Adres: aan de Oudebosweg 26 te Dronten
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Dronten, sectie C, nummers 1268, 685 en 225
  • Perceeloppervlak: 1.20.58 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch en waarde-archeologie 3
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch en waarde-archeologie 3
  • Ontsluiting van het vastgoed: ontsloten aan openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met zittend (erf)pachter ten behoeve van erfuitbreiding welke nodig is voor een gezonde voortzetting van de bedrijfsvoering.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M. van Rijckevorsel
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod