Jachtrecht binnen beheergebied WBE De Lauwers
bij Kwelderweg
te Munnekezijl

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 2 december 2022 tot en met 2 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
bij Kwelderweg, 9853 TH Munnekezijl
Perceelgrootte:
ca. 206.35.44 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE De Lauwers

“Update 18-01-2023 : Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verhuur zal plaatsvinden aan WBE De Lauwers"

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht te verhuren voor de periode van 6 jaren, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028.

Betreffende percelen zijn:

alt text

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde per jachtgebied in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 701986, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE De Lauwers”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeenten Burum en Kollum gelegen in de provincie Friesland gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE De Lauwers.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid De Lauwers omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid De Lauwers.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod