Percelen grond
langs de A10
te Amsterdam

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 5 december 2022 tot 3 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
langs de A10, Amsterdam
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
'Verkeer', 'Groen' en 'Natuur' (allen deels)
Perceelgrootte:
ca. 22.390 en 632 m²

Voornemen tot overeenkomst: Ruiling Amsterdam A1 – A10 SAA (cluster 13)

Update 03 januari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Amsterdam.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt/ruilt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen/ruilen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 3 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24998 (Verkoop/ruiling), Ruiling Amsterdam A1 – A10 SAA (cluster 13)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor de percelen grond met opstallen en verder toebehoren gelegen langs de A10 te Amsterdam. Tevens is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens om opstalrechten te (laten) vestigen.

  • Omschrijving type vastgoed: (gedeeltelijke) percelen grond met infra, berm, groen en water
  • Adres: langs de A10 te Amsterdam
  • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend: gemeente Amsterdam W: • sectie W, nummer 7958, (ged) ca groot 101 m2; gemeente Diemen: • sectie A, nummer 4731, (ged) ca groot 830 m2; • sectie A, nummer 4736, (ged) ca groot 645 m2; gemeente Ouder-Amstel: • sectie A, nummer 1367, (ged) ca groot 230 m2; • sectie A, nummer 1380, (ged) ca groot 146 m2; • sectie B, nummer 3674, (ged) ca groot 2.684 m2; • sectie B, nummer 3676, (ged) ca groot 80 m2; • sectie B, nummer 3678, (ged) ca groot 414 m2; gemeente Watergraafsmeer: • sectie A, nummer 4611, (ged) ca groot 355 m2; • sectie B, nummer 4239, (ged) ca groot 9.984 m2; • sectie B, nummer 4247, (ged) ca groot 945 m2; • sectie B, nummer 4257, (ged) ca groot 4.201 m2; • sectie C, nummer 392, groot 600 m2; • sectie C, nummer 393, (ged) ca groot 1.175 m2. Het perceel kadastraal bekend: gemeente Ouder-Amstel B 3674 is thans gesplitst in de nummers: 4872 en 4873. Het gehele perceel 4872 wordt geruild met de gemeente en het perceel 4873 wordt gedeeltelijk geruild.

Opstalrechten vestigen op de percelen, kadastraal bekend: gemeente Ouder-Amstel:
• sectie B, nummer 3679, (ged) ca groot 90 m2;
• sectie B, nummer 4758, (ged) ca groot 59 m2;
gemeente Watergraafsmeer:
• sectie B, nummer 4131, (ged) ca groot 398 m2;
• sectie B, nummer 4132, (ged) ca groot 32 m2;
• sectie B, nummer 5202, (ged) ca groot 53 m2.

  • Perceeloppervlak (verkoopdeel): ca 22.390 m2
  • Perceeloppervlak (te vestigen opstalrecht) ca 632 m2
  • Vigerende bestemming: Deels ‘Verkeer’, deels ‘Groen’ en deels ‘Natuur’
  • Toekomstige planologische bestemming: Deels ‘Verkeer’, deels ‘Groen’ en deels ‘Natuur’
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Weg, berm, water en fietspad

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met de gemeente Amsterdam omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en op basis van een bestuursovereenkomst.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod