Diverse percelen gelegen binnen het projectgebied ‘Over de Maas’ in de gemeente West Maas & Waal.
Nabij o.a. de Doorbraakdijk
te Alphen

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 3 januari 2023, 12:00 uur.

Bestel het biedboek
Foto kaar met kadastrale percelen. 0

Objectinformatie

Adres:
Nabij o.a. de Doorbraakdijk, 6626 KD Alphen
Huidig gebruik:
Natuurgebied/recreatiegebied
Bestemming:
Natuur, Water, Waterkering en Waarde Archeologie
Perceelgrootte:
ca. 75.55.87 ha

Diverse percelen gelegen binnen het projectgebied ‘Over de Maas’

Update 3 januari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het vestigen van een erfpachtrecht ten behoeve van het in eindbeheer geven aan Stichting Natuurmonumenten van diverse percelen binnen het projectgebied ‘Over de Maas’ in de gemeente West Maas & Waal. De grondslag voor het vestigen van dit erfpachtrecht is de samenwerkingsovereenkomst inzake het toekomstige integrale beheer van het project “Over de Maas” d.d. 2 december 2009 met bijlagen.
In deze samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de Staat in erfpacht uitgeeft - ten behoeve van het natuuronderhoud van de oeverzones en uiterwaarden - de volgende percelen kadastraal bekend:
• gemeente Alphen sectie C, nummers 1397, 1414 en 1558, allen gedeeltelijk.
• gemeente Alphen, sectie D, nummers 7, 30 en 77, allen gedeeltelijk.
• gemeente Appeltern, sectie G, nummer 39 gedeeltelijk.
• gemeente Appeltern, sectie Q, de gehele percelen met nummers 695, 696, 717, 758, 760 en 857 en de gedeeltelijke percelen met nummers 8, 665, 672, 680, 681, 682 en 723.
• gemeente Dreumel, sectie E, nummer 1400, gedeeltelijk.
• gemeente Dreumel, sectie K, nummer 208, gedeeltelijk.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat het erfpachtrecht vestigen voor een periode van 26 jaren gerekend te zijn ingegaan op 1 april 2022 en eindigende op 31 maart 2048.

Andere partijen konden voor dinsdag 3 januari 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op de kadastrale percelen:
• gemeente Alphen sectie C, nummers 1397, 1414 en 1558, allen gedeeltelijk.
• gemeente Alphen, sectie D, nummers 7, 30 en 77, allen gedeeltelijk.
• gemeente Appeltern, sectie G, nummer 39 gedeeltelijk.
• gemeente Appeltern, sectie Q, de gehele percelen met nummers 695, 696, 717, 758, 760 en 857 en de gedeeltelijke percelen met nummers 8, 665, 672, 680, 681, 682 en 723.
• gemeente Dreumel, sectie E, nummer 1400, gedeeltelijk.
• gemeente Dreumel, sectie K, nummer 208, gedeeltelijk.

De erfpachtzaak is uitsluitend bestemd om te gebruiken ten behoeve van het natuurbeheer en het natuuronderhoud van de oeverzones en uiterwaarden in de gemeente West Maas & Waal.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtrecht. Op dit contract zijn Algemene erfpachtvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoedbedrijf 2020 van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de aangrenzende gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 3 januari 2023. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 4746214 Natuurgebied ‘Over de Maas’. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 4 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op het in eindebeheer krijgen van het natuurgebied.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Indien van toepassing:
Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een periode inschrijven. Na de sluiting van de inschrijfperiode vindt een loting plaats.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. A. Kortekaas
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod