Diverse percelen grond knooppunt Vught tot en met De Tongelreep
gelegen nabij RW A2
te Vught t/m Eindhoven

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 30-11-2022 tot 29-12-2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen nabij RW A2, Vught t/m Eindhoven
Bestemming:
Water, Verkeer, Natuur, Bos, Agrarishc met waarden
Perceelgrootte:
ca. 69.799 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen grond knooppunt Vught tot en met De Tongelreep

Update 30-12-2022: de reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. De grond zal verkocht worden aan Waterschap De Dommel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 29-12-2022 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00009867 (Verkoop), Gronden project verbreding Rijksweg A2 van knooppunt Vught tot en met De Tongelreep ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse gronden m.b.t. project verbreding Rijksweg A2 van knooppunt Vught tot en met De Tongelreep.

  • Omschrijving type vastgoed: Water, wegen, berm
  • Adres:
  • Kadastrale aanduiding: zie bijgaande informatie
  • Perceeloppervlak: 69.779m²
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO):
  • Vigerende bestemming: Water – verkeer – natuur – bos – agrarisch met waarden
  • Toekomstige planologische bestemming: Water – verkeer – natuur – bos – agrarisch met waarden
  • Functie, voormalig rijksgebruik:
  • Ontsluiting van het vastgoed: via diverse wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met waterschap De Dommel, omdat de onroerende zaken zich uitsluitend lenen om ingezet te worden voor waterschapsdoeleinden.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (93 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Knippels
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod