Percelen
Nabij Muiderstraatweg
te Diemen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 5 december 2022 tot 3 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Muiderstraatweg, te Diemen
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’

Voornemen tot overeenkomst: Ruiling Amsterdam A1 - A6 SAA (cluster 13)

Update 03 januari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Amsterdam.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt/ruilt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen/ruilen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 3 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24997 (Verkoop/ruiling), Ruiling Amsterdam A1 - A6 SAA (cluster 13)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor de percelen grond en verder toebehoren gelegen nabij Muiderstraatweg te Diemen. Tevens is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens om opstalrechten te (laten) vestigen ten name van de gemeente.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen grond met infra en berm
 • Adres: nabij Muiderstraatweg te Diemen
 • Kadastrale aanduiding verkoop percelen kadastraal bekend gemeente Diemen:
  • sectie G, nummer 634, groot 1.060 m2;
  • sectie G, nummer 640, groot 25 m2;
  • sectie G, nummer 637, groot 1.140 m2.
 • Kadastrale aanduiding opstalrechten percelen kadastraal bekend, gemeente Diemen:
  • sectie G, nummer 349, ongeveer groot 55 m2;
  • sectie G, nummer 353, ongeveer groot 72 m2;
  • sectie G, nummer 442, ongeveer groot 1 m2;
  • sectie G, nummer 448, ongeveer groot 9 m2;
  • sectie G, nummer 491, ongeveer groot 54 m2;
  • sectie G, nummer 498, ongeveer groot 208 m2;
  • sectie G, nummer 499, ongeveer groot 3.407 m2:
  • sectie G, nummer 404, ongeveer groot 138 m2;
  • sectie G, nummer 352, ongeveer groot 1 m2.
 • Perceeloppervlak (verkoopdeel): 2.225 m2
 • Perceeloppervlak (te vestigen opstalrecht) ca 3.945 m2
 • Vigerende bestemming: Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
 • Toekomstige planologische bestemming: Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Weg, berm en fietspad

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met de gemeente Amsterdam omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en op basis van een bestuursovereenkomst.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod