Percelen grond
Nabij de A1 en A6
te Diemen en Gooise Meren

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 5 december 2022 tot 3 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij de A1 en A6, te Diemen en Gooise Meren
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’

Voornemen tot overeenkomst: Ruiling Prorail A1 - A6 SAA (cluster 4)

Update 03 januari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan ProRail.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt/ruilt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen/ruilen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 3 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25161 (Verkoop/ruiling), Ruiling Prorail A1 - A6 SAA (cluster 4)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor de percelen grond met opstallen en verder toebehoren gelegen langs de A1 te Diemen en langs de A1 en A6 in de gemeente Gooise Meren. Tevens is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens om opstalrechten te (laten) vestigen.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen grond met infra (rails) en berm
 • Adres: langs de A1 te Diemen en langs de A1 en A6 in de gemeente Gooise Meren
 • Kadastrale aanduiding verkoop percelen kadastraal bekend:
  • gemeente Diemen, sectie G, nummer 439, groot 2.177 m2 en
  • gemeente Muiden, sectie G, nummer 1129, groot 5.690 m2.
 • Kadastrale aanduiding opstalrechten percelen kadastraal bekend, gemeente Muiden:
  • sectie G, nummer 570, groot 3.045 m2;
  • sectie G, nummer 1139, groot 36 m2;
  • sectie G, nummer 1143, groot 74 m2;
  • sectie G, nummer 1141, groot 412 m2;
  • sectie G, nummer 1134, groot 360 m2;
  • sectie G, nummer 1135, groot 450 m2;
  • sectie G, nummer 785, groot 2.160 m2:
  • sectie G, nummer 1158, groot 244 m2;
  • gemeente Naarden, sectie A, nummer 2132, groot 1.250 m2.
 • Perceeloppervlak (verkoopdeel): 7.867 m2
 • Perceeloppervlak (te vestigen opstalrecht): 8.031 m2
 • Vigerende bestemming: Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
 • Toekomstige planologische bestemming: Deels ‘Verkeer’ en deels ‘Natuur’
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Infra, rails en berm

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met ProRail omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en op basis van een bestuursovereenkomst.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod