Percelen E 5390 en 5389 ged. gelegen bij
Beeksestraat 63
te Prinsenbeek

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 24 november 2022 tot 22 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Beeksestraat 63, Prinsenbeek
Huidig gebruik:
Oprit en tuin
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 44 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen Prinsenbeek E 5390 en 5389 ged. gelegen bij Beeksestraat 63 te Prinsenbeek

Update 22-12-2022: Reactietermijn is verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar tevens gebruiker van de percelen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 22 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31235 (Verkoop), Percelen Prinsenbeek E 5390 en 5389 ged. gelegen bij Beeksestraat 63 te Prinsenbeek".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen Prinsenbeek E 5390 en 5389 ged. gelegen bij Beeksestraat 63 te Prinsenbeek.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen oprit en tuin
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Prinsenbeek E 5390 en 5389 ged. - Perceeloppervlak: 44 m2
  • Vigerende bestemming: Wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: Wonen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: De percelen zijn in het verleden aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Ter plaatse is een rotonde aangelegd. De percelen zijn bij de reconstructie terug in gebruik gegeven als oprit en tuin bij de voormalige eigenaar en vervolgens bij de huidige eigenaar/gebruiker.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar de Beeksestraat.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar tevens gebruiker van de percelen omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze percelen grenzende aan zijn eigendom. Het perceel is na de aankoop en de reconstructie terug in gebruik gegeven aan de voormalige eigenaar en vervolgens bij de huidige eigenaar/gebruiker.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod