Gedeeltelijk bebouwd perceel grond
Nabij de Molendijk 5
te Alphen

Verkocht

Vanaf 21 november 2022 tot 19 december 2022, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij de Molendijk 5, 6626 KA Alphen
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 2.910 m²

Voornemen tot overeenkomst: Gedeeltelijk bebouwd perceel grond gelegen nabij de Molendijk 5 te Alphen

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31314 (Verkoop), perceel grond gelegen nabij de Molendijk 5 te Alphen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een gedeeltelijk bebouwd perceel grond gelegen nabij de Molendijk 5 te Alphen.

  • Kadastrale aanduiding: gemeente Alphen, sectie D, nummer 76
  • Perceeloppervlak: 2.910 m²
  • Vigerende bestemming: agrarisch en wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch en wonen
  • Ontsluiting van het vastgoed: geen eigen ontsluiting

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met commanditaire vennootschap Over de Maas CV, omdat het Rijksvastgoedbedrijf op basis van een samenwerkingsovereenkomst uit september 2009 tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Gemeente West Maas en Waal en Over de Maas CV inzake het toekomstige integrale beheer van het project 'Over de Maas' en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is de onroerende zaak in eigendom over te dragen aan commanditaire vennootschap Over de Maas CV.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod