Gronden t.b.v. uitvoering Project Zuid-Willemsvaart
te Helmond

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 18 november 2022 tot 16 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Verkeer, natuur, groen
Bestemming:
Verkeer, natuur, groen

Voornemen tot overeenkomst: Gronden t.b.v. uitvoering Project Zuid-Willemsvaart

Algemene informatie.
Update 16 december 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 16 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00009874 (Verkoop), Gronden t.b.v. uitvoering Project Zuid-Willemsvaart".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor Gronden t.b.v. uitvoering Project Zuid-Willemsvaart te Helmond.

  • Omschrijving type vastgoed: Percelen grond
  • Adres: Nabij Zuid Willemsvaart
  • Kadastrale aanduiding: Helmond Z, nummers 842, 753 en 757, Helmond B 5596 en Helmond Q 2626
  • Perceeloppervlak: 23.784 m²
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO):
  • Vigerende bestemming: Verkeer, natuur, groen
  • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer, natuur, groen
  • Ontsluiting van het vastgoed: Via diverse wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Helmond, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en er sprake is van vergaande contractuele overeenstemming.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Knippels
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod