Politiebureau
Tjalke van der Walstraat 32
te Koudum

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 16 november 2022 tot 7 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk een kort geding te starten.

0

Objectinformatie

Adres:
Tjalke van der Walstraat 32, 8723 CA Koudum
Huidig gebruik:
Politiepost
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 350 m²
Perceelgrootte:
ca. 2.051 m²
Bouwjaar:
ca. 2004

Voornemen tot overeenkomst: Politiebureau Tjalke van der Walstraat 32 te Koudum

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Update 7-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken.

Algemene informatie
De Politie heeft het voornemen om object, kadastraal bekend gemeente, sectie A, nummer 6532, plaatselijk bekend Tjalke van der Walstraat 32, 8723 CA te Koudum, groot circa 2051 m2, te verkopen aan UMCG Ambulancezorg B.V. Er vindt in overleg met de gemeente een maatschappelijke herontwikkeling van het pand plaats met de nadruk op zorg en veiligheid, waarbij de politie tevens circa 50 m2 terug zal huren ten behoeve van een kleine politiepost ter waarborging van de veiligheid in het verzorgingsgebied.

Toelichting onderhandse verkoop
De Politie is van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object aan UMCG Ambulancezorg B.V. De Politie biedt geen mededingingsruimte en de grond wordt niet aan marktpartijen te koop aangeboden.

De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan UMCG Ambulancezorg B.V. , tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den−Haag.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en UMCG Ambulancezorg B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot : vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon: Dhr. J. Vlemmings
E-mailadres: Joost.vlemmings@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod