Diverse percelen
Nabij/langs Rijksweg A12 Lunetten-Veenendaal
te Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Amerongen

Verkocht

Vanaf 11 november 2022 tot 9 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij/langs Rijksweg A12 Lunetten-Veenendaal, te Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Amerongen
Bestemming:
Verkeer/natuur
Perceelgrootte:
ca. 50.658 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen nabij/langs A12 Lunetten-Veenendaal te Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Maarsbergen en Overberg.

Update 12-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de totale onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018361 (Verkoop), Diverse percelen nabij/langs A12 Lunetten-Veenendaal te Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Amerongen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen met de bestemming ‘Verkeer’/’Natuur’ gelegen nabij/langs de rijksweg A12 in Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Maarsbergen en Overberg.

Het betreffen onderstaande percelen:
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1796, groot 94 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1876, groot 105 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1882, groot 120 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B nummer 8568, groot 36 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1884, groot 50 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1897, groot 86 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1903, groot 620 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1615, groot 335 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1909, groot 265 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1905, groot 730 m2;
- het perceel. kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1907, groot 6.935 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1895, groot 428 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5687, groot 149 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5558, groot 180 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5682, groot 119 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5684, groot 75 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5693, groot 58 m2;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A 5696, groot 300 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 898, groot 2.240 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 903, groot 20 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 904, groot 260 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 868, groot 8.115 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 756, groot 10.530 m2;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 759, groot 2.365 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E 887, groot 8.535 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 866, groot 327 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 869, groot 207 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 879, groot 571 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 872, groot 153 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 873, groot 352 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 876, groot 113 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 881, groot 362 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B, nummer 8134, groot 1.315 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B, nummer 8136, groot 32 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A, nummer 7510, groot 58 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B, nummer 8529, groot 285 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B, nummer 8530, groot 190 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B, nummer 8532, groot 235 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B, nummer 8534, groot 3.100 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Amerongen, sectie G nummer 980, groot 220 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Amerongen, sectie G nummer 981, groot 300 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5689, groot 88 m2.

Tevens worden er opstalrechten gevestigd ten behoeve van de gemeente op onderstaande percelen:
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B nummer 8531, groot 270 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn sectie A nummer 5695, groot 219 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Amerongen, sectie G nummer 1095, groot 375 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1877, groot 10 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1905, groot 730 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5699, groot 17 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie B nummer 8567, groot 243 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen- Rijsenburg, sectie A nummer 1883, groot 658 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen- Rijsenburg, sectie A nummer 1904, groot 1.055 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1899, groot 725 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1896, groot 369 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5692, groot 299 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A, nummer 5707, groot 445 m2;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1881, groot 3 m2;
- een gedeelte, groot ongeveer 6.250 m2 van het perceel, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A nummer 1906.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod