Perceel grond
Nabij Noordstroeërweg
te Hippolytushoef

Verkocht

Vanaf 10 november 2022 tot 8 december, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Noordstroeërweg, 1777 NG Hippolytushoef
Bestemming:
Verblijfsrecreatie
Perceelgrootte:
ca. 1.341 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond nabij Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef

Update 8-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gebruiker en tevens aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017756 (Verkoop), “Wieringen, Rinkeweeldijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond gelegen nabij de Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef.

  • Omschrijving type vastgoed: een perceel grond
  • Adres: gelegen nabij de Noordstroeërweg te Hippolytushoef
  • Kadastrale aanduiding: Gemeente Wieringen, sectie G, nummer 1158
  • Perceeloppervlak: 1.341 m2
  • Vigerende bestemming: Verblijfsrecreatie
  • Toekomstige planologische bestemming: N.v.t.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is in gebruik door het naastgelegen recreatiepark
  • Ontsluiting van het vastgoed: het perceel is bereikbaar vanaf de Noordstroeërweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de jarenlange gebruiker en aangrenzend eigenaar, omdat het perceel gezien de vorm, toegankelijkheid en bestemming alleen interessant is voor de aangrenzend eigenaar.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod