Ondererfpachtrecht
Vinkebrug 4a
te Halfweg

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 10 november 2022 tot 8 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Vinkebrug 4a, 1165 ML Halfweg
Huidig gebruik:
Jongveestal
Bestemming:
Recreatie – Agrarische, Natuur- en Landschapswaarden
Oppervlakte (BVO):
ca. 398 m²
Bouwjaar:
ca. 2002

Voornemen tot overeenkomst: Het ondererfpachtrecht m.b.t. het perceel Haarlemmerliede en Spaarnwoude M 3100

Update 8-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Recreatieschap Spaarnwoude.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00014655 (Verkoop), Haarlemmerliede HLM M3100 ondererfpachtrecht".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het vervreemden van het recht van ondererfpacht op het bij Recreatieschap Spaarnwoude in erfpacht zijnde perceel dat in eigendom is van Staatsbosbeheer, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 3100, plaatselijk bekend Vinkebrug 4a te Halfweg.

  • Omschrijving type vastgoed: Jongveestal
  • Adres: Vinkebrug 4a te Halfweg
  • Kadastrale aanduiding: Haarlemmerliede en Spaarnwoude M 3100
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): 393 m2
  • Vigerende bestemming: Recreatie - Agrarische, Natuur- en landschapswaarden
  • Toekomstige planologische bestemming: idem
  • Ontsluiting van het vastgoed: niet via de openbare weg toegankelijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Recreatieschap Spaarnwoude omdat er ten aanzien van dit ondererfpachtrecht een aanbiedingsplicht bestaat aan Recreatieschap Spaarnwoude dat bij notariële akte is vastgelegd.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod