Diverse percelen en een opstalrecht
Vinkebrug 4
te Halfweg

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 10 november 2022 tot 8 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Vinkebrug 4, 1165 ML Halfweg
Huidig gebruik:
Recreatieve-, agrarische- en natuurdoeleindenen landbouwschuur
Bestemming:
Recreatie – Agrarische, Natuur- en Landschapswaarden
Perceelgrootte:
ca. 5.290 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen en een opstalrecht te Haarlemmerliede Vinkebrug 4 Halfweg

Update 8-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00011496 (Verkoop), Haarlemmerliede Vinkebr.Halfwg ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen grond en een opstalrecht aan de Vinkebrug 4 te Halfweg.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grasland
  • Adres: Vinkebrug 4 te Halfweg
  • Kadastrale aanduiding: Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummers 562, 564, 3095, 3096 en het opstalrecht (landbouwschuur) op M 2916
  • Perceeloppervlak: 5290 m2
  • Vigerende bestemming: enkelbestemming Recreatie -Agrarische, Natuur- en Landschapswaarden en dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3
  • Toekomstige planologische bestemming: idem
  • Ontsluiting van het vastgoed: de onroerende zaak is te bereiken via de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer die de onroerende zaak nodig heeft voor de uitvoering van bij of krachtens de wet gevorderd bestuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod