Perceel water
nabij Penningsveer 3
te Haarlemmerliede

Verkocht

Vanaf 10 november 2022 tot 8 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Penningsveer 3, 2065AM Haarlemmerliede
Bestemming:
'Water' met dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waterstaat – Waterkering’ en gebiedsaanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone – lib 2.2.3’
Perceelgrootte:
ca. 110 m²

Voornemen tot overeenkomst: Strook water nabij Penningsveer 3 te Haarlemmerliede

Update 8-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd tot uiterlijk 8 december 2022, 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00016222 (Verkoop), "Strook water nabij Penningsveer 3 te Haarlemmerliede".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een strook water, onderdeel van de slotgracht van Fort Penningsveer en grenzend aan de achtertuin van de woning aan de Penningsveer 3 te Haarlemmerliede.
- Omschrijving type vastgoed: Perceel water
- Adres: nabij Penningsveer 3 Haarlemmerliede

- Kadastrale aanduiding: Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie H, nummer 1868 gedeeltelijk, waarvan de grootte na kadastrale uitmeting zal blijken
- Perceeloppervlak: ca 110 m2.
- Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): nvt
- Vigerende bestemming: Water
- Toekomstige planologische bestemming: Water
- Functie, voormalig rijksgebruik: Onderdeel van de slotgracht van Fort Penningsveer

- Ontsluiting van het vastgoed: Geen directe ontsluiting naar het openbare vaarwater/de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar, omdat er voor derden geen ontsluitingsmogelijkheden zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. J. Blok
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod