Perceel Rucphen T 1209
gelegen aan de Hoge Donk
te Rucphen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 17 november 2022 tot 15 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Hoge Donk, Rucphen
Huidig gebruik:
Landbouwkundig
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 280 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Rucphen T 1209 groot 280 m² aan de Hoge Donk te Rucphen

Update 15-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29848 (Verkoop), Perceel Rucphen T 1209 groot 280 m² aan de Hoge Donk te Rucphen”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel Perceel Rucphen T 1209 groot 280 m² aan de Hoge Donk te Rucphen.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel landbouwgrond
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Rucphen, sectie T, nummer 1209.
  • Perceeloppervlak: 280 m2
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Functie, voormalig Rijksgebruik: het perceel is destijds met meer aangekocht i.v.m. Rijkswaterstaatswerken. Dit perceel resteerde na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: geen directe ontsluiting. Alleen bereikbaar via naastgelegen perceel in privé bezit.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor dit perceel grenzende aan zijn eigendom. Het totaal wordt al jarenlang vanaf de aanlegwerkzaamheden als één landbouwkavel gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Gertjan Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod