Perceel cultuurgrond gemeente Terheijden, sectie H, nummer 253
aan de Bredeweg
te Terheijden

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 3 november 2022 tot 1 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
aan de Bredeweg, Terheijden
Huidig gebruik:
Cultuurgrond
Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan van 2015 heeft het perceel de enkelbestemming “Verkeer”.
Perceelgrootte:
ca. 550 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel cultuurgrond te Terheijden

Update 1-12-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24839 Verkoop grond te Terheijden".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel cultuurgrond gelegen aan de Bredeweg te Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H, nummer 253.

  • Omschrijving type vastgoed: grond
  • Adres: Bredeweg
  • Kadastrale aanduiding: Terheijden, sectie H, nummer 253
  • Perceeloppervlak: 550 m2
  • Vigerende bestemming: Enkelbestemming “verkeer”
  • Toekomstige planologische bestemming: nvt
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de Bredeweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het aangrenzende perceel vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen en de (te) kleine oppervlakte om als landbouwgrond te gebruiken.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Gertjan Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod