Bloot eigendom perceel cultuurgrond t.b.v. erfuitbreiding
Bremerbergweg 8
te Biddinghuizen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 3 november 2022 tot 30 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Bremerbergweg 8, 8256 PW Biddinghuizen
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.51.75 ha

Bloot eigendom perceel cultuurgrond gelegen aan de Bremerbergweg 8 te Biddinghuizen

Update 1 december 2022 : Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan zittende pachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 30 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31156 (Verkoop), Dronten D 3003".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het bloot eigendom van een perceel cultuurgrond belast met erfpacht, gelegen aan het adres Bremerbergweg 8 te Biddinghuizen, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie D, nummer 3003.

  • Omschrijving type vastgoed: bloot eigendom cultuurgrond belast met erfpacht
  • Adres: Bremerbergweg 8 te Biddinghuizen
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Dronten, sectie D, nummer 3003
  • Perceeloppervlak: 0.51.75 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: niet ontsloten aan verharde weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met aangrenzend eigenaar en zittend erfpachter ten behoeve van erfuitbreiding welke nodig is voor een gezonde voortzetting van de bedrijfsvoering. Er is geen ontsluiting tot het perceel vanaf de openbare weg.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P. Rigter
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod