Perceel cultuurgrond in verpachte staat
gelegen aan de Bandijk (ongenummerd)
te Werkendam

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 1 november 2022 tot 28 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Bandijk (ongenummerd), 4251 MG Werkendam
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 12.00.00 ha

Perceel cultuurgrond, Bandijk (ongenummerd) te Werkendam

Voornemen tot overeenkomst: Perceel cultuurgrond, Bandijk (ongenummerd) te Werkendam
Update 30-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan koopgerechtigde (pachter).

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 28 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31498 (Verkoop), Perceel cultuurgrond, Bandijk (ongenummerd) te Werkendam".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor cultuurgrond gelegen aan het adres Bandijk (ongenummerd) te Werkendam.

  • Omschrijving type vastgoed: Perceel cultuurgrond in verpachte staat.
  • Adres: Bandijk (ongenummerd) te Werkendam
  • Kadastrale aanduiding: Werkendam AB 2064 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: ongeveer 12.00.00 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: aan verharde weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan om een recht van koop gestand te doen. Dit recht van koop is overeengekomen in het grondverwervingstraject voor het Ruimte voor de Rivier project Ontpoldering Noordwaard.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M. van Rijckevorsel
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod