Oppervlakte grond wat mag worden gebruikt als een parkeerterrein
Damsingel
te Sumar

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 22 november 2022, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Damsingel, Sumar
Huidig gebruik:
Oppervlakte grond wat mag worden gebruikt als een parkeerterrein
Bestemming:
Voor concretere info mb.t. de bestemming kan er contact op worden opgenomen met de gemeente.
Perceelgrootte:
ca. 0.01.35 ha

Parkeerterrein te Sumar

Update 22 november 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een oppervlakte grond voor een parkeerterrein gelegen aan de Damsingel te Sumar, kadastraal bekend gemeente Oostermeer, sectie I, nummer 42 gedeeltelijk met de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen konden voor dinsdag 22 november 2022, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van het kadastraal perceel: gemeente Oostermeer, sectie I, nummer 42 gedeeltelijk.
Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als parkeerterrein.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de huidige gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. Dawson
E-mailadres: Postbus.rvb.biedboekvmr@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod