Terrein aan de Oirschotseweg
te Best

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 18 oktober 2022 tot 15 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Militair terrein
Bestemming:
Maatschappelijk – functie militaire zaken
Perceelgrootte:
ca. 2.775 m²

Voornemen tot overeenkomst: Terrein aan de Oirschotseweg te Best

Update 16-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Best.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00008034 (Verkoop), terrein aan de Oirschotseweg te Best".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het terrein aan de Oirschotseweg te Best.

  • Omschrijving type vastgoed: militair terrein
  • Kadastrale aanduiding: Best K 426
  • Perceeloppervlak: 2.775 m2
  • Vigerende bestemming: Maatschappelijk - functie militaire zaken
  • Toekomstige planologische bestemming: beoogde bestemming Verkeersdoeleinden
  • Functie, voormalig rijksgebruik: militaire zaken
  • Ontsluiting van het vastgoed: Oirschotseweg te Best

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Best, omdat het terrein zich alleen leent om te worden toegevoegd aan het openbaar gebied. Het huidige terrein wordt opgeruimd en de huidige inrichting en het hekwerk wordt verwijderd. Het terrein wordt opnieuw kleinschalig ingericht met o.a. het plaatsen van een zitbank en eventueel een informatiebord (met betrekking tot Oirschotseweg 117).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Gertjan Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod