Twee percelen grond
Nabij Dolderseweg 34
te Zeist

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 20 oktober 2022 tot 17 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Dolderseweg 34, 3712 BR Zeist
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 7.100 m²

Voornemen tot overeenkomst: Ruiling Zeist Camp New Amsterdam grond

Update 17-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Stichting Utrechts Landschap.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017781 (Verkoop), Zeist Camp New Amsterdam grond".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor gedeelten van de percelen grond nabij de Dolderseweg te Zeist.

  • Omschrijving type vastgoed: gedeeltelijke percelen
  • Adres: Nabij Dolderseweg 34 te Zeist
  • Kadastrale aanduiding: Zeist , sectie A, nummers 4767 en 4198
  • Perceeloppervlak: 7.100 m2
  • Vigerende bestemming: Maatschappelijk-Militaire zaken (A 4767)/Natuur (A 4198)
  • Toekomstige planologische bestemming: natuur
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Defensie doeleinden

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met Stichting Utrechts Landschap waarbij de Staat onderhavige gedeelten van percelen inbrengt. Deze afspraak vloeit voort uit de overeenkomst gesloten op 4 februari 2020. De ruiling is noodzakelijk voor de aanleg van een nieuwe oostelijke ontsluiting ten behoeve van defensieterrein Camp New Amsterdam.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G.R.J.M. ten Brink
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod