Oprit en weggedeelte
Nabij Tolhek 4
te Wagenborgen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 4 oktober 2022 tot 1 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Tolhek 4, 9945 TJ Wagenborgen
Huidig gebruik:
Oprit en weggedeelte
Perceelgrootte:
ca. 571 m²

Voornemen tot overeenkomst: Oprit en weggedeelte nabij Tolweg 4 te Wagenborgen

Update 2 november 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Eemsdelta.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018365 (Verkoop), oprit en weggedeelte nabij Tolweg 4 te Wagenborgen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor oprit en weggedeelten nabij Tolweg 4 te Wagenborgen.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond in gebruik als oprit en weggedeelte
  • Adres: nabij Tolhek 4 te Wagenborgen
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Termunten, sectie G, nummer 3932
  • Perceeloppervlak: 571 m2
  • Vigerende bestemming: agrarisch - wegdorpenlandschap
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch - wegdorpenlandschap
  • Functie, voormalig rijksgebruik: oprit en weggedeelte
  • Ontsluiting van het vastgoed: via het perceel kadastraal bekend gemeente Termunten, sectie G, nummer 2507

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Eemsdelta, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod