Opstalrecht windturbines
Nabij Festivalweg 1
te Oudkarspel

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 3 oktober 2022 tot 31 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Festivalweg 1, 1724 PT Oudkarspel
Huidig gebruik:
Bos
Bestemming:
Recreatie
Perceelgrootte:
ca. 8.48.20 ha

Voornemen tot overeenkomst: WP Dijk en Waard

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via j.peijs@staatsbosbeheer.nl.

Algemene informatie
Staatsbosbeheer geeft gronden in gebruik op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan Staatsbosbeheer besluiten om van een openbare procedure af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht.

Als Staatsbosbeheer het voornemen heeft een gebruiksrecht aan een specifieke partij aan te bieden, dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Staatsbosbeheer geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen omdat u interesse heeft in het gebruiksrecht en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 31 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan Staatsbosbeheer kenbaar maken. In dat geval onderzoekt Staatsbosbeheer of de ingebruikgeving alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen vier weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van Staatsbosbeheer over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar j.peijs@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van "Interesse inzake opstalrecht Dijk en Waard".

Vastgoedinformatie
Staatsbosbeheer is voornemens om een opstalovereenkomst te sluiten voor het perceel, kadastrale gemeente Langedijk, sectie E, nummer 384.
- Omschrijving type vastgoed: bos
- Adres: Nabij Festivalweg 1, 1724 PT OudkarspelAdres: Nabij Festivalweg 1, 1724 PT Oudkarspel
- Kadastrale aanduiding: Langedijk E 384
- Perceeloppervlak: 8.48.20 ha
- Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): nvt
- Vigerende bestemming: recreatie
- Toekomstige planologische bestemming: onbekend
- Functie, voormalig rijksgebruik: bos, recreatie
- Ontsluiting van het vastgoed: via N504, Festivalweg en dan de ventweg parallel aan de N504.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Staatsbosbeheer is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Kemperman & Partners Projecten B.V., omdat dit de enig bekende windontwikkelaar is met een aanvullende grondpositie in dit gebied. Aangezien op alleen het perceel van Staatsbosbeheer niet een heel windpark ontwikkeld kan worden, wil Staatsbosbeheer een opstalrecht vestigen ten gunste van een partij die aantoonbaar beschikt over (een) aanvullende grondpositie(s).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar j.peijs@staatsbosbeheer.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Dhr. J.P. Peijs
E-mailadres: j.peijs@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod