Twee percelen grond
gelegen nabij de Laan van Mathenesse
te Bleiswijk

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 30 september 2022 tot 27 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen nabij de Laan van Mathenesse, 2665 MZ Bleiswijk
Huidig gebruik:
Perceel grond
Bestemming:
Enkelbestemming Groen-Parkeren
Perceelgrootte:
ca. 4.840 m²

Voornemen tot overeenkomst: Twee percelen grond nabij de Laan van Mathenesse ong. te Bleiswijk

Update 27 oktober 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden met GR Bleizo.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28575 (Verkoop), Bleiswijk D 3926 en 3927 - S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de twee percelen grond te Bleiswijk gelegen nabij de Laan van Mathenesse ong.

  • Omschrijving type vastgoed: twee percelen grond.
  • Adres: gelegen nabij de Laan van Mathenesse te Bleijswijk.
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Bleiswijk, sectie D. nummers 3926 en 3927.
  • Perceeloppervlak: 4.840 m².
  • Vigerende bestemming: de bestemming van de grond is beschreven onder het Bestemmingsplan “Hoefweg-Zuid 2016”, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2018. Volgens dit vigerende bestemmingsplan is de enkelbestemming van de gronden Groen- Parkeren.
  • Toekomstige planologische bestemming: in de Omgevingsvisie “Lansingerland: verbonden, vindingrijk en gezond”, vastgesteld op 24 februari 2022, wordt aan deze percelen het thema Hoogwaardige bedrijvigheid en Zoekgebied: verder onderzoek zon en/of wind (RES) toegekend.
  • Ontsluiting van het vastgoed: vrij toegankelijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met GR Bleizo, omdat het perceel wordt ingezet ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S.A.C. Timmer
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod