Percelen grond t.b.v. verbreding A6
Rijksweg A6
te Almere

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 29 september 2022 tot 27 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Rijksweg A6, 1353 Almere
Bestemming:
Infrastructuur

Percelen ter verbreding Rijksweg A6 nabij Almere

Update 28-10-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer Oost.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27 okotber 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26102 (Verkoop), Verbreding A6 nabij Almere".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen infrastructuur grond Rijksweg A6 nabij Almere.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
  • Adres: Rijksweg A6 nabij Almere
  • Kadastrale aanduiding: Almere, sectie F, nummers 2934, 2983, 2980, 1979, 2780 gedeeltelijk, 1412 gedeeltelijk en 925 gedeeltelijk, sectie S, nummer 223 gedeeltelijk, sectie C, nummers 550 gedeeltelijk, 552 gedeeltelijk en 625 gedeeltelijk, sectie P, nummers 7547 gedeeltelijk en 7548 en sectie C, nummers 974 gedeeltelijk, 4911 gedeeltelijk en 4912
  • Perceeloppervlakte: respectievelijk groot 183 m², 154 m², 40 m ², 200 m², circa 270 m², circa 1.385 m², circa 11.603 m², circa 88 m², circa 18.191 m², 209 m², circa 114 m², circa 424 m² en 275 m².
  • Vigerende bestemming: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Ontsluiting van het vastgoed: via aansluitende kavel

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan Staatsbosbeheer Oost, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is Staatsbosbeheer Oost de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw Eva Beerling
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod