Diverse percelen in Hedel, Maasdriel en Zaltbommel
Baronieweg/Drielseweg Hedel en div. locaties Zaltbommel
te Hedel, Zaltbommel, Maasdriel

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 28 september 2022 tot 26 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Baronieweg/Drielseweg Hedel en div. locaties Zaltbommel, 5321 Hedel, Zaltbommel, Maasdriel
Bestemming:
Snippergroen, bedrijf, infrastructuur, water of agrarisch

Diverse percelen te Hedel, Maasdriel en Zaltbommel

Update 27-10-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren. Alle percelen, m.u.v. Hedel L 1479 zullen onderhands worden verkocht.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 26 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake diverse percelen te Hedel, Maasdriel en Zaltbommel".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen gelegen nabij de Rijksweg A2 bij Hedel, Zaltbommel en Maasdriel.

Gemeente Maasdriel
Hedel L 1229 – 72 m2
Hedel L 1490 – 400 m2

Gemeente Zaltbommel
Zaltbommel K 3046 – 1.109 m2
Zaltbommel K 3047 – 31 m2
Zaltbommel K 1864 – 730 m2
Zaltbommel H 1297 – 58 m2
Zaltbommel L 967 – 95 m2

Waterschap Rivierenland
Hedel L 1494 – 2.095 m2
Hedel L 1509 – 1.454 m2
Hedel L 1497 – 149 m2
Hedel L 1498 – 276 m2
Hedel L 1485 – 198 m2
Hedel L 1482 – 727 m2
Hedel L 1487 – 875 m2
Hedel L 1505 – 1.085 m2

Provincie Gelderland
Maasdriel M 2473 – 2.408 m2
Hedel L 1499 – 420 m2
Hedel L 1507 - 8.249 m2
Hedel L 1496 – 217 m2
Hedel L 1484 – 773 m2
Hedel L 1486 -8.370 m2

Waterschap Rivierenland, dan wel provincie Gelderland dan wel Prorail
Hedel L 1483 – 241 m2
Hedel L 1488 – 305 m2

Diverse particulieren
Maasdriel M 2474 -168 m2
Maasdriel M 2475 – 40 m2
Maasdriel M 2476 – 347 m2
Maasdriel M 2477 – 142 m2
Hedel L 1245 – 11 m2
Hedel L 1492 – 15 m2
Hedel L 1493 - 1.525 m2
Hedel L 1479 – 2.221 m2
Hedel L 1500 – 75 m2
Hedel L 1506 – 715 m2
Hedel L 1508 - 361 m2
Hedel L 1510 - 350 m2
Hedel L 1511 - 18 m2
Hedel L 1512 – 393 m2
Hedel L 1152 - 1.305 m2

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond
  • Vigerende bestemming: snippergroen, bedrijf, infrastructuur, water of agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: conform huidige bestemming
  • Functie, voormalig rijksgebruik: infrastructuur
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg en/of perceel aangrenzend eigenaar.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomsten aan te gaan met diverse mede-overheden en particulieren (aangrenzend eigenaren).

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt diverse percelen aan mede-overheden nu het RVB op basis van bestuursovereenkomsten gehouden is om percelen te verkopen aan de gemeente Maasdriel en Zaltbommel, de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland. Deze percelen lenen zich uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur/uitoefening van de publieke taak van deze overheden.

De verkoop aan diverse particulieren vindt plaats nu deze particulieren aangrenzend eigenaar zijn en verdere ontsluitingswegen naar de genoemde percelen ontbreken.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod