Perceel grond
gelegen langs de Westerhagelaan en bij de Tinstraat
te Breda

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 26 september tot 24 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen langs de Westerhagelaan en bij de Tinstraat, Breda
Huidig gebruik:
Bedrijventerrein
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 67 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel Breda H 11030 gelegen langs de Westerhagelaan en bij de Tinstraat te Breda

Update 24-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 24 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24820 (Verkoop), Perceel Breda H 11030 langs de Westerhagelaan en bij de Tinstraat te Breda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het Perceel Breda H 11030 gelegen langs de Westerhagelaan en bij de Tinstraat te Breda.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel bedrijventerrein
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Breda, sectie H, nummer 11030
  • Perceeloppervlak: 67 m2
  • Vigerende bestemming: bedrijventerrein
  • Toekomstige planologische bestemming: bedrijventerrein
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Het perceel is in het verleden aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. De bedoeling was om hier een oversteekpunt voor fietsers te maken maar dit is niet uitgevoerd. Het perceel is om die reden in gebruik gebleven bij de voormalige eigenaar en huidige gebruiker.
  • Ontsluiting van het vastgoed: geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar de Tinstraat.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar tevens de voormalige eigenaar van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor dit perceel grenzende aan zijn eigendom. Het perceel is na de aankoop in gebruik gebleven bij de voormalige eigenaar en huidige gebruiker.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod