Perceel grond
gelegen achter de woning Frisostraat 29
te Zevenbergschen Hoek

Verkocht

Vanaf 26 september 2022 tot 24 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen achter de woning Frisostraat 29, Zevenbergschen Hoek
Huidig gebruik:
braak liggend / geen gebruik
Bestemming:
Wonen
Perceelgrootte:
ca. 30 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Zevenbergen D 2300 ged. te Zevenbergschen Hoek

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 24 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake zaaknummer 5271589 (Verkoop), Perceel Zevenbergen D 2300 ged. te Zevenbergschen Hoek".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel Zevenbergen D 2300 ged. te Zevenbergschen Hoek.

  • Omschrijving type vastgoed: braakliggend perceel
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Perceel Zevenbergen D 2300 ged.
  • Perceeloppervlak: 30 m2
  • Vigerende bestemming: wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: wonen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is destijds met meer aangekocht i.v.m. de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Dit perceel resteerde na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: directe ontsluiting. Gelegen achter de woning Frisostraat 29 te Zevenbergschen Hoek. Perceel ligt aan de Van Gilsstraat.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor dit perceel grenzende aan zijn eigendom. Het perceel ligt thans braak en wordt niet of onderhouden. Het perceel is gering van oppervlakte en is als zelfstandig perceel niet interessant. Het perceel kan het beste worden toegevoegd aan de aangrenzende woning/woonkavel. De aangrenzende eigenaar heeft aangegeven dit perceel te willen kopen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod