Bloot eigendom perceel cultuurgrond
Kooiweg
te Wanneperveen

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 26 september 2022 12.00 uur tot 24 oktober 2022 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Kooiweg, 7946AA Wanneperveen
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 10.08.86 ha

Voornemen tot overeenkomst: bloot eigendom perceel cultuurgrond gelegen aan de Kooiweg te Wanneperveen

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van deze onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 24 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31828 (Verkoop), Brederwiede D 548" .

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het bloot eigendom belast met erfpacht van een perceel cultuurgrond gelegen bij de Kooiweg te Wanneperveen, kadastraal bekend gemeente Brederwiede, sectie D, nummer 548.

• Omschrijving type vastgoed: bloot eigendom belast met erfpacht cultuurgrond
• Adres: nabij de Kooiweg te Wanneperveen
• Kadastrale aanduiding: Brederwiede D 548
• Perceeloppervlak: 10.08.86 ha
• Vigerende bestemming: agrarisch
• Tijdelijke omgevingsvergunning voor zonnepark voor periode van 25 jaar

Toelichting onderhandse verkoop
Sinds 2000 hanteert De Staat een verkoopstop op agrarische gronden. Het rijksbeleid agrarische gronden is vervolgens aangepast. Gronden en gebouwen met een agrarische bestemming worden, conform het huidige beleid niet zonder meer verkocht. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met uitsluitend de zittende erfpachter, nu het erfpachtrecht is uitgegeven onder grondbankvoorwaarden, waarbij erfpachter bij het einde van de erfpachttermijn de mogelijkheid heeft de landbouwgrond in eigendom te verwerven als bedoeld in de Regeling uitgiftevoorwaarden grondbankstelsel dd. 1 januari 1983 en de Staat aldus een leveringsplicht heeft, mede in verband met het proces verbaal van de Rechtbank in Den Haag van 2 juni 2022.
Het perceel is daarnaast belast met een erfpachtrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: J. Krops
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod