Jachtrecht binnen beheergebied WBE Het Geuldal
Perceel grond gelegen langs A79
te Meerssen

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 september 2022 tot en met 17 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Perceel grond gelegen langs A79, 6222 NZ Meerssen
Perceelgrootte:
ca. 6.30.68 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE Het Geuldal

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie B, nummer 6401, te verhuren voor de periode van 6 jaren, van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2028.
Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde per jachtgebied in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 701782, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Het Geuldal".

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op het perceel kadastraal bekend gemeente Meerssen gelegen in de provincie Limburg gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemd gedeeltelijk perceel is volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE Het Geuldal.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid Het Geuldal omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid Het Geuldal.
Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod